คณะกรรมการ 2019-2020


รหัส 8241088

ชื่อ-สกุล ผชภ. พงษ์ศักดิ์ คันธศักดิ์ศิริ / AG. Pongsak Canthasaksiri

ตำแหน่ง คณะกรรมการ2019-2020

เลขานุการภาค

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี พระปกเกล้าธนบุรี / Phra Pokklao-Dhonburi


รหัส 1410434

ชื่อ-สกุล อผภ. ประวิทย์ โรจน์ขจรนภาลัย / PDG. Prawit Rojkajonnapalai

ตำแหน่ง คณะกรรมการ2019-2020

ตรวจสอบกองทุนภาค2561-2562

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี สวนหลวง / Suan Luang, Bangkok


รหัส 5546110

ชื่อ-สกุล อน. ยุพดี คีรี / PP. Yuphadee Keeree

ตำแหน่ง คณะกรรมการ2019-2020

การเงินภาค

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี สระปทุม / Srapathum


รหัส 240286

ชื่อ-สกุล ผชภ. ปรีชา กลิ่นแก้ว / AG. Preecha Klinkaeo

ตำแหน่ง คณะกรรมการ2019-2020

ทำเนียบภาค

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี พระนคร / Phra Nakhon, Bangkok


รหัส 6123889

ชื่อ-สกุล อน. สุวิมล พีรพัฒน์ดิษฐฐ์ / PP. Suvimol Phirapatdist

ตำแหน่ง คณะกรรมการ2019-2020

สารผู้ว่าการภาค

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี กรุงเทพตะวันออก / Bangkok East


รหัส 2384795

ชื่อ-สกุล อน. ทนงศักดิ์ วิบูลย์มา / PP. Thanongsak Wiboonma

ตำแหน่ง คณะกรรมการ2019-2020

เพลงธีมโรตารีปี 62-63

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี สาทร / Sathorn


รหัส 6859688

ชื่อ-สกุล อน. พรทิพย์ อยู่ประเสริฐ / PP. Porntip Yuprasert

ตำแหน่ง คณะกรรมการ2019-2020

ปฎฺิคมภาค

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี กรุงเทพพัฒนาการ / Bangkok Pattanakarn


รหัส 6143490

ชื่อ-สกุล อน. จงกลดี พงษ์ศรี / PP. Jongkoldee Pongsri

ตำแหน่ง คณะกรรมการ2019-2020

คู่ครองเเละครอบครัวโรตารี

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี บึงกุ่ม / Buengkum


รหัส 8267350

ชื่อ-สกุล ผชภ. ไพโรจน์ หวังเพ็ชรงาม / AG. Pairoj Wangphetngam

ตำแหน่ง คณะกรรมการ2019-2020

My Rotary

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี ลพบุรี / Lopburi


รหัส 8638094

ชื่อ-สกุล นยก. ทรงวุฒิ ภาคพิธเจริญ / CP. Songwut Phakphitcharoen

ตำแหน่ง คณะกรรมการ2019-2020

ส่งเสริมการประชุมใหญ๋โรตารีสากล

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี บางปะอิน / Bang Pa-In


รหัส 1410434

ชื่อ-สกุล อผภ. ประวิทย์ โรจน์ขจรนภาลัย / PDG. Prawit Rojkajonnapalai

ตำแหน่ง คณะกรรมการ2019-2020

กองทุนธารน้ำใจโรตารี

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี สวนหลวง / Suan Luang, Bangkok


รหัส 1349863

ชื่อ-สกุล อผภ. สุพงศ์ ชยุตสาหกิจ / PDG. Supong Chayutsahakij

ตำแหน่ง คณะกรรมการ2019-2020

ทันการศึกษาครอบครัว นยล.ยงชัย

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี สีลม / Silom


รหัส 0

ชื่อ-สกุล /

ตำแหน่ง คณะกรรมการ2019-2020

รางวัลภาค

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี /


รหัส 2416417

ชื่อ-สกุล อผภ. อเล็กซ์ พี มาฟโร / PDG. Alex P. Mavro

ตำแหน่ง คณะกรรมการ2019-2020

RI Code & Policies

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี กรุงเทพใต้ / Bangkok South


รหัส 3449066

ชื่อ-สกุล ผชภ. ณัฐธีร์ อังค์สุวรรณเมธ / AG. Natthee Aungsuwannameth

ตำแหน่ง คณะกรรมการ2019-2020

ฟุตบอลโรตารี

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี ปทุมวัน / Patumwan