เอกสารดาวน์โหลด


 1. สารผู้ว่าการภาค ฉบับเดือนเมษายน 2562
 2. E-News ฉบับที่ 43 รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 22 เม.ย. 2562
 3. สารผู้ว่าการภาค ฉบับเดือนมีนาคม 2562
 4. E-News ฉบับที่ 39 รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 25 มี.ค. 2562
 5. 3350 Weekly E-News 38 dated 18-3-2019
 6. E-News ฉบับที่ 38 รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 18 มี.ค. 2562
 7. การยกย่องผู้ประกอบการอาชีพดีเด่น โดยคณะกรรมการบริการอาชีพโรตารีภาค3350
 8. กำหนดการ การประชุมใหญ่ภาค 3350 โรตารีสากล ปี 2562
 9. E-News ฉบับที่ 37 รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 11 มี.ค. 2562
 10. E-News ฉบับที่ 36 รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 4 มี.ค. 2562
 11. สารผู้ว่าการภาค ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2562
 12. E-News ฉบับที่ 35 รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 25 ก.พ. 2562
 13. E-News ฉบับที่ 34 รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 18 ก.พ. 2562
 14. E-News ฉบับที่ 33 รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 11 ก.พ. 2562
 15. สร.กรุงเทพ สารสโมสร ฉบับที่ 28 วันที่ 31 ม.ค. 2562
 16. สร.พระนารายณ์ลพบุรี สารสโมสร - มกราคม 2562
 17. สร.บางรัก สารสโมสร ฉบับที่ 21
 18. คู่มือนายกสโมสรฉบับใหม่ 2019-22 ภาษาอังกฤษ
 19. คู่มือเป็นผู้นำสโมสรของท่าน นายก ปี 2019-22
 20. เหรัญญิกสโมสร
 21. เลขานุการสโมสร
 22. คณะกรรมการสมาชิกภาพ
 23. คณะกรรมการมูลนิธิโรตารี
 24. คณะกรรมการภาพลักษณ์สาธารณะ
 25. คณะกรรมการบริหารจัดการสโมสร
 26. คณะกรรมการโครงการบำเพ็ญประโยชน์
 27. E-news
 28. สารผู้ว่าการภาค ฉบับเดือนมกราคม 2562
 29. E-News ฉบับที่ 30 รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 21 ม.ค. 2562
 30. 3350 Weekly E-News # 29 dated 14-1-2019
 31. สารสโมสร สโมสรโรตารีกรุงเทพสุวรรณภูมิ ฉบับที่ 10/2561-62 วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561
 32. สารสโมสร สร.พระนารายณ์ลพบุรี
 33. E-News ฉบับที่ 28 รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 7 ม.ค. 2562
 34. E-News (ฉบับPDF) ฉบับที่ 27 รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 31 ธ.ค. 2561
 35. E-News ฉบับที่ 26 รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 24 ธ.ค. 2561
 36. สารผู้ว่าการภาค ฉบับเดือนธันวาคม 2561
 37. E-News ฉบับที่ 25 รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 17 ธ.ค. 2561
 38. E-News ฉบับที่ 24 รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 10 ธ.ค. 2561
 39. E-News ฉบับที่ 23 รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 3 ธ.ค. 2561
 40. E-News ฉบับที่ 22 รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 26 พ.ย. 2561
 41. สารผู้ว่าการภาค ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2561
 42. E-News ฉบับที่ 21 รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 19 พ.ย. 2561
 43. E-News ฉบับที่ 20 รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 12 พ.ย. 2561
 44. E-News ฉบับที่ 19 รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 5 พ.ย. 2561
 45. ANNOUNTMENCEMENT DG 2021-22
 46. แจ้งผลการพิจารณาเลือกผวภ. ปี 2564-65
 47. ANNOUNTMENCEMENT DG 2020-21
 48. แจ้งผลการพิจารณาเลือกผวภ. ปี 2563-64
 49. E-News ฉบับที่ 18 รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 29 ต.ค. 2561
 50. E-News ฉบับที่ 17 รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 22 ต.ค. 2561
 51. สารผู้ว่าการภาค ฉบับเดือนตุลาคม 2561
 52. E-News ฉบับที่ 16 รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 15 ต.ค. 2561
 53. E-News ฉบับที่ 16 รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 15 ต.ค. 2561
 54. E-News ฉบับที่ 15 รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 8 ต.ค. 2561
 55. E-News ฉบับที่ 14 รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 1 ต.ค. 2561
 56. สารผู้ว่าการภาค ฉบับเดือนกันยายน 2561
 57. E-News ฉบับที่ 13 รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 24 ก.ย. 2561
 58. E-News ฉบับที่ 12 รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 17 ก.ย. 2561
 59. E-News ฉบับที่ 11 รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 10 ก.ย. 2561
 60. E-News ฉบับที่ 10 รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 3 ก.ย. 2561
 61. E-News ฉบับที่ 09 รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 3 ก.ย. 2561
 62. E-News ฉบับที่ 09 รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 27 ส.ค. 2561
 63. กำหนดการเยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการ ปี 2561
 64. E-News ฉบับที่ 08 รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 20 ส.ค. 2561
 65. E-News ฉบับที่ 07 รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 13 ส.ค. 2561
 66. สารผู้ว่าการภาค ฉบับเดือนสิงหาคม 2561
 67. E-News ฉบับที่ 06 รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 6 ส.ค. 2561
 68. อย่าสับสนเรื่องภาพลักษณ์โรตารี
 69. ทำอย่างไรให้สาธารณชนรู้จักโรตารี
 70. การใช้โลโกโรตารีที่ถูกต้อง
 71. E-News ฉบับที่ 05 รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 30 ก.ค. 2561
 72. E-News ฉบับที่ 04 รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 23 ก.ค. 2561
 73. สัมมนาภาพลักษณ์สาธารณะสโมสรโรตารี ภาคโรตารี 3350 วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์หลักสี่ กรุงเทพฯ
 74. E-News ฉบับที่ 03 รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 16 ก.ค. 2561
 75. E-News ฉบับที่ 02 รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 9 ก.ค. 2561
 76. สารผู้ว่าการภาค ฉบับเดือนกรกฎาคม 2561
 77. E-News ฉบับที่ 01 รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 2 ก.ค. 2561
 78. การสร้างภาพลักษณ์ด้วยบริการสโมสร
 79. E-News ฉบับที่ 52 รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 25 มิ.ย. 2561
 80. E-News ฉบับที่ 51 รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 18 มิ.ย. 2561
 81. E-News ฉบับที่ 50 รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 11 - 17 มิ.ย. 2561
 82. E-News ฉบับที่ 49 รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 4 - 10 มิ.ย. 2561
 83. กำหนดวันสถาปนาสโมสรในภาคโรตารี 3350
 84. E-News ฉบับที่ 47 รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 21 - 27 พ.ค. 2561
 85. E-News ฉบับที่ 45 รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 07 - 13 พ.ค. 2561
 86. E-News ฉบับที่ 44 รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 30 เม.ย. - 06 พ.ค. 2561
 87. E-News ฉบับที่ 43 รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 23 - 29 เม.ย. 2561
 88. E-News ฉบับที่ 42 รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 16 - 22 เม.ย. 2561
 89. E-News ฉบับที่ 41 รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 9 - 15 เม.ย. 2561
 90. การประกวดผลงานไวนิลกิจกรรมเด่นของสโมสรอินเตอร์แรคท์ภาค 3350 โรตารีสากล
 91. ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจาปีอินเตอร์แรคท์ภาค 3350 โรตารีสากล ครั้งที่ 34 (Conference)
 92. E-News ฉบับที่ 40 รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 2 - 8 เม.ย. 2561
 93. E-News ฉบับที่ 39รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 26 มี.ค. - 01 เม.ย. 2561
 94. E-News ฉบับที่ 38 รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 19 - 25 มี.ค. 2561
 95. E-News ฉบับที่ 37 รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 12 - 18 มี.ค. 2561
 96. E-News ฉบับที่ 36 รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 05 - 11 มี.ค. 2561
 97. E-News ฉบับที่ 35 รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 26 ก.พ. - 04 มี.ค. 2561
 98. E-News ฉบับที่ 34 รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 19-25 กุมภาพันธ์ 2561
 99. E-News ฉบับที่ 33 รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 12-18 กุมภาพันธ์ 2561
 100. E-News ( ฉบับที่ 32 รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 05-11 กุมภาพันธ์ 2561
 101. Club_Awards_Presentation
 102. E-News ฉบับที่ 31 รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 29-04 กุมภาพันธ์ 2561
 103. E-News ฉบับที่ 30 รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 22-28 มกราคม 2561
 104. E-News 29 รายสัปดาห์ 15 มกราคม 2561
 105. E-News ฉบับที่ 28 รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 08-14 มกราคม 2561
 106. District 3350 Calendar 2018-19
 107. E-News 27 รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 1 มกราคม 2561
 108. E-News 26 รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2560
 109. คู่มือลงคะแนนการประชุม
 110. สารผู้ว่าการภาค 3350 ย้อนหลัง
 111. สารผู้ว่าการภาค 3350
 112. โปรด ดาวน์ โหลด แฟ้ม ออกมา เพื่อดู รายการมากมาย และ ลิงค์
 113. E-News 25 รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 18-25 ธันวาคม 2560
 114. E-News 24 รายสัปดาห์ 11 ธันวาคม 2560
 115. E-News 23 รายสัปดาห์ 4 ธันวาคม 2560
 116. E-News 22 รายสัปดาห์ 27 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560
 117. Directory 2017-2018 of D 3350
 118. Directory 2016-2017 of D 3350
 119. Directory 2015-2016 of D 3350
 120. คู่มือจัดการข้อมูลสโมสร : Manual Manage Club Information
 121. คู่มือจัดการข้อมูลสมาชิก : Manual Manage Membership