สารผู้ว่าการภาค


ลำดับ เอกสารดาวน์โหลด ปีบริหาร
1 GM_MAY 2020.pdf 2019-2020
1 Governor_2019 April_Online.pdf 2019-2020
1 Governor_March 2019.pdf 2019-2020
1 Governor_February 2020.pdf 2019-2020
1 Governor_January 2020.pdf 2019-2020
1 Governor_December 2019.pdf 2019-2020
1 Governor_November 2019.pdf 2019-2020
1 Governor_October 2019.pdf 2019-2020
1 Governor_September 2019.pdf 2019-2020
1 สารผู้ว่าการภาค สิงหาคม 2562 2019-2020
2 สารผู้ว่าการภาค กรกฎาคม 2562 2019-2020
3 **ใหม่ ** ธรรมนูญของสโมสรโรตารี ฉบับภาษาไทย กรกฎาคม 2562 2019-2020
4 สารผู้ว่าการภาค ฉบับเดือนเมษายน 2562 2018-2019
5 สารผู้ว่าการภาค ฉบับเดือนมีนาคม 2562 2018-2019
6 สารผู้ว่าการภาค ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2562 2018-2019
7 สารผู้ว่าการภาค ฉบับเดือนมกราคม 2562 2018-2019
8 สารผู้ว่าการภาค ฉบับเดือนธันวาคม 2561 2018-2019
9 สารผู้ว่าการภาค ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2561 2018-2019
10 สารผู้ว่าการภาค ฉบับเดือนตุลาคม 2561 2018-2019
11 สารผู้ว่าการภาค ฉบับเดือนกันยายน 2561 2018-2019
12 สารผู้ว่าการภาค ฉบับเดือนสิงหาคม 2561 2018-2019
13 สารผู้ว่าการภาค ฉบับเดือนกรกฎาคม 2561 2018-2019
14 สารผู้ว่าการภาค 3350 2017-2018
15 โปรด ดาวน์ โหลด แฟ้ม ออกมา เพื่อดู รายการมากมาย และ ลิงค์ 2017-2018