ข่าวประชาสัมพันธ์


วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 ขอเรียนเชิญ ประธานอนุกรรมการในคณะกรรมการบริการชุมชน ทั้ง 9 คณะ เข้าร่วมประชุมสัมมนาบริการชุมชนภาค 3350 โรตารีสากล (View:40) วันที่ 2019-07-18
ภาพข่าวสาร/กิจกรรม::

ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดช่องลม ถนนพระราม 3 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร (ไม่เก็บค่าลงทะเบียน)

เอกสารเเนบ ::

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาบริการชุมชนภาค 3350 โรตารีสากล.pdf