ข่าวประชาสัมพันธ์


คณะอนุกรรมการเว็บไชต์ภาค 3350 กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) ประจำเว็บไซต์สโมสร ในเว็บไซต์ภาค Rotary 3350 (View:45) วันที่ 2019-07-18
ภาพข่าวสาร/กิจกรรม::

โดยกำหนดจัดอบรม 1 รุ่น ( ไม่เกิน 40 คน)

ในวันเสาร์ ที่ 25 สิงหาคม 2562

ณ โรงเรียนวัดช่องนนทรีถนนนนทรีเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

โดยไม่เก็บค่าลงทะเบียน

เอกสารเเนบ ::

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการเวปไซด์ภาค.pdf