ข่าวประชาสัมพันธ์


Update กำหนดการประชุมสัมมนาบริการชุมชนภาค 3350 โรตารีสากล ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดช่องลม ถนนพระราม 3 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร (View:38) วันที่ 2019-08-09
ภาพข่าวสาร/กิจกรรม::

Update กำหนดการประชุมสัมมนาบริการชุมชนภาค 3350 โรตารีสากล ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดช่องลม ถนนพระราม 3 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

เอกสารเเนบ ::