ข่าวประชาสัมพันธ์


วันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2562 ผวภ.ทนงศักดิ์ พงษ์ศรี เยี่ยมสโมสรโรตารีกรุงเทพคลองเตย อย่างเป็นทางการ (View:19) วันที่ 2019-08-13
ภาพข่าวสาร/กิจกรรม::

โดย นย.พัชราภรณ์ กฤตยานวัช ณ.ห้องประชุม ภัตตาคาร หัวปลาหม้อไฟช่องนนทรี กรุงเทพมหานคร

ขอขอบคุณ
ผชภ.วรเดช ปัญจรงคะ
และ อน.พงษ์ศักดิ์ คันธศักดิ์ศิริ เลขานุการภาค สนับสนุนและประสานงาน

เอกสารเเนบ ::