ข่าวประชาสัมพันธ์


วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2562 ผวภ.ทนงศักดิ์ พงษ์ศรี และอน.จงกลดี พงษ์ศรี ร่วมสัมมนา YE สามประสาน สโมสรโรตารี, ครอบครัว และโรงเรียน ณ ห้องประชุม โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพฯ (View:149) วันที่ 2019-08-13
ภาพข่าวสาร/กิจกรรม::

 

ขอขอบคุณ
อผภ.ดร.ชัยรัตน์ ประเสริฐล้ำ ประธานฯ เยาวชนและเยาวชนแลกเปลี่ยนและคณะกรรมการ ทุกๆ ท่าน
และ อน.พงษ์ศักดิ์ คันธศักดิ์ศิริ เลขานุการภาค สนับสนุนและประสานงาน

เอกสารเเนบ ::