ข่าวประชาสัมพันธ์


วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2562 ผวภ.ทนงศักดิ์ พงษ์ศรี เยี่ยมสโมสรโรตารีกรุงเทพตะวันออกอย่างเป็นทางการ (View:26) วันที่ 2019-08-13
ภาพข่าวสาร/กิจกรรม::


ภาค 3350 โรตารีสากล
โดย นย.ภัคศมน กลิ่นรอด ณ.ห้องประชุม โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพมหานคร

ขอขอบคุณ
ผชภ.ดร.สุมาลัย กองแก้ว
และ อน.พงษ์ศักดิ์ คันธศักดิ์ศิริ เลขานุการภาค สนับสนุนและประสานงาน

เอกสารเเนบ ::