ข่าวประชาสัมพันธ์


วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2562 ผวภ.ทนงศักดิ์ พงษ์ศรี และ อน.จงกลดี พงษ์ศรี เยี่ยมสโมสรโรตารีกรุงเทพบางลำพู ในพระอุปถัมภ์ฯ อย่างเป็นทางการ (View:31) วันที่ 2019-08-19
ภาพข่าวสาร/กิจกรรม::

โดย นย.อำนวย ถาวร ณ.ห้องประชุม Barn House Restaurants กรุงเทพมหานคร

ขอขอบคุณ
ผชภ.ณัฐธีร์ อังค์สุวรรณเมธ
และ อน.พงษ์ศักดิ์ คันธศักดิ์ศิริ เลขานุการภาค สนับสนุนและประสานงาน

เอกสารเเนบ ::