ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเพิ่มเติมการอบรมการใช้งานระบบเว็บไซต์ภาค วันเวลาและสถานที่อบรม (View:34) วันที่ 2019-08-21
ภาพข่าวสาร/กิจกรรม::

ลงทะเบียน 08.30 น.
เริ่มอบรม 09.00 น.
ณ ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนวัดช่องนนทรี ถนนนนทรี เขตยานนาวากรุงเทพมหานคร

ขอให้ผู้เข้าอบรมจัดเตรียมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลพร้อมใส่ข้อมูลดังต่อไปนี้มาด้วย
1. ไฟล์รูปภาพกิจกรรม
2. ไฟล์ประวัติสโมสร
3. ไฟล์สารสโมสร
4. ไฟล์เอกสารอื่นๆ ของสโมสร
เพื่อใช้ประกอบการฝึกปฏิบัติในการอบรม

 

 

เอกสารเเนบ ::

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการเวปไซด์ภาค.jpg

รายชื่อผู้เข้าอบรม.pdf