ข่าวประชาสัมพันธ์


วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2562 ผวภ.ทนงศักดิ์ พงษ์ศรี เยี่ยมสโมสรโรตารีพระศรีสุริโยทัย อยุธยา อย่างเป็นทางการ (View:31) วันที่ 2019-08-24
ภาพข่าวสาร/กิจกรรม::
ภาค 3350 โรตารีสากล
โดย นย.นวพล พลเมืองดี ณ.ห้องประชุม ร้านอาหารตำหนักแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอขอบคุณ
ผชภ.ปราณี กระทุ่มเขตต์
และ อน.พงษ์ศักดิ์ คันธศักดิ์ศิริ เลขานุการภาค สนับสนุนและประสานงาน

เอกสารเเนบ ::