ข่าวประชาสัมพันธ์


วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2562 ผวภ.ทนงศักดิ์ พงษ์ศรี เยี่ยมสโมสรโรตารีบางคอแหลมอย่างเป็นทางการ (View:119) วันที่ 2019-08-26
ภาพข่าวสาร/กิจกรรม::ภาค 3350 โรตารีสากล
โดย นย.ฉัตรชัย ธนะพาสุข ห้องประชุม โรงแรม ทองธารา กรุงเทพมหานคร

ขอขอบคุณ
ผชภ.สุนิสา จิตเพียรธรรม
และ อน.พงษ์ศักดิ์ คันธศักดิ์ศิริ เลขานุการภาค สนับสนุนและประสานงาน

เอกสารเเนบ ::