ข่าวประชาสัมพันธ์


วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2562 ผวภ.ทนงศักดิ์ พงษ์ศรี และ อน.จงกลดี พงษ์ศรี เยี่ยมสโมสรโรตารีนครนายกอย่างเป็นทางการ วันที่ 2019-09-23

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม ::

โดย นย.กมลวรรณ เพ็ชรรุ่ง ณ.ห้องประชุม เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ขอขอบคุณ ผชภ.พัณณ์แสง ชูมัง และ อน.พงษ์ศักดิ์ คันธศักดิ์ศิริ เลขานุการภาค สนับสนุนและประสานงาน

เอกสารเเนบ ::