ข่าวประชาสัมพันธ์


วันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2562 ผวภ.ทนงศักดิ์ พงษ์ศรี เยี่ยมสโมสรโรตารีวังทองหลางอย่างเป็นทางการ วันที่ 2019-09-27

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม ::

โดย นย.ศราวดี สุวรรณประเสริฐ ณ.ห้องประชุม โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณ ผชภ.อรัญ ศรีสลวย และ อน.พงษ์ศักดิ์ คันธศักดิ์ศิริ เลขานุการภาค สนับสนุนและประสานงาน

เอกสารเเนบ ::