ข่าวประชาสัมพันธ์


วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2562 ผวภ.ทนงศักดิ์ พงษ์ศรี เยี่ยม สโมสรโรตารีสระปทุม อย่างเป็นทางการ วันที่ 2019-10-03

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม ::

ภาค 3350 โรตารีสากล โดย นย.ปรียวรรณ ณ นคร ณ.ห้องประชุม โรงแรมบางกอก มิดทาวน์กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณ ผชภ.วรเดช ปัญจรงคะ และ อน.พงษ์ศักดิ์ คันธศักดิ์ศิริ เลขานุการภาค สนับสนุนและประสานงาน

เอกสารเเนบ ::