ข่าวประชาสัมพันธ์


วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2562 ผวภ.ทนงศักดิ์ พงษ์ศรี เยี่ยม สโมสรโรตารีกรุงเทพวิภาวดี อย่างเป็นทางการ วันที่ 2019-10-03

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม ::

ภาค 3350 โรตารีสากล โดย นย.รุจิกร วสุโสภณ ณ.ห้องประชุม โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์คกรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณ ผชภ.วราวัฒน์ ดารานุวัฒน์ และ อน.พงษ์ศักดิ์ คันธศักดิ์ศิริ เลขานุการภาค สนับสนุนและประสานงาน

เอกสารเเนบ ::