ข่าวประชาสัมพันธ์


วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2562 ผวภ.ทนงศักดิ์ พงษ์ศรี ร่วมพิธีเปิดโครงการ English Literacy Camp ณ ห้องประชุม โรงเรียนทวีธาภิเษก เขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร วันที่ 2019-10-07

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม ::

ผอ.ชาย จันทร์งาม นย.กรรณิการ์ เตชะอธิก นย.สุพรรณ วิบูลย์มา ร่วมพิธีเปิดโครงการ English Literacy Camp โดย สโมสรโรตารีกรุงเทพบางขุนเทียน สโมสรโรตารีพระนคร RC Seberang Jaya Malaysia RC Georgetown Malaysia ขอขอบคุณ อน.ศิริศักดิ์ อัศวกุล สนับสนุนและประสานงาน

เอกสารเเนบ ::