ข่าวประชาสัมพันธ์


วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2562 ผวภ.ทนงศักดิ์ พงษ์ศรี เยี่ยมสโมสรโรตารีราชพฤกษ์อย่างเป็นทางการ วันที่ 2019-10-04

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม ::

ภาค 3350 โรตารีสากล โดย นย.พลเรือตรีสุรัชฏ์ ศิริวรรณนาวี ณ.ห้องประชุม ร้านอาหารบาร์นเฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณ ผชภ.จิรพล ชูชาติ และ อน.พงษ์ศักดิ์ คันธศักดิ์ศิริ เลขานุการภาค สนับสนุนและประสานงาน

เอกสารเเนบ ::