ข่าวประชาสัมพันธ์


วันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2562 ผวภ.ทนงศักดิ์ พงษ์ศรี เยี่ยมสโมสรโรตารีกรุงเทพพัฒนาการ อย่างเป็นทางการ วันที่ 2019-10-21

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม ::

ภาค 3350 โรตารีสากล โดย นย.นุชชนัญ เกษจันทร์ทิวา ณ.ห้องประชุม โรงแรมฮิป กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณ ผชภ.นาฏฤดี ศรีเกตุสุข และ อน.พงษ์ศักดิ์ คันธศักดิ์ศิริ เลขานุการภาค สนับสนุนและประสานงาน

เอกสารเเนบ ::