ข่าวประชาสัมพันธ์


วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2562 ผวภ.ทนงศักดิ์ พงษ์ศรี เยี่ยมสโมสรโรตารีวัดสิงห์อย่างเป็นทางการ วันที่ 2019-10-18

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม ::

ภาค 3350 โรตารีสากล โดย นย.ศรีสถาพร สุพรรณกุล ณ.ห้องประชุม ห้องอาหารเชิญ จังหวัดชัยาท ขอขอบคุณ ผชภ.ชนพร พวงโต และ อน.พงษ์ศักดิ์ คันธศักดิ์ศิริ เลขานุการภาค สนับสนุนและประสานงาน

เอกสารเเนบ ::