ข่าวประชาสัมพันธ์


วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2562 ผวภ.ทนงศักดิ์ พงษ์ศรี และ อน.จงกลดี พงษ์ศรี เยี่ยมสโมสรโรตารีสิงห์บุรีอย่างเป็นทางการ วันที่ 2019-10-21

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม ::

โดย นย.สุขรัตน์ เมสนุกูล ห้องประชุม โรงแรมไชยแสง พาเลส จังหวัดสิงห์บุรี ขอขอบคุณ ผชภ.วิทยา สีหบุตร และ อน.พงษ์ศักดิ์ คันธศักดิ์ศิริ เลขานุการภาค สนับสนุนและประสานงาน

เอกสารเเนบ ::