ข่าวประชาสัมพันธ์


วันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2562 ผวภ.ทนงศักดิ์ พงษ์ศรี และ อน.จงกลดี พงษ์ศรี เยี่ยมสโมสรโรตารีหนองบัวอย่างเป็นทางการ วันที่ 2019-11-04

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม ::ภาค 3350 โรตารีสากล 
โดย นย.ธนัสสรณ์ ธนพชรพัชร์ ณ.ห้องประชุม อาคารมูลนิธิหนองบัวประชานุเคราะห์ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

ขอขอบคุณ
ผชภ.พัทธนันท์ วัฒนาจารุพงศ์ 
และ อน.พงษ์ศักดิ์ คันธศักดิ์ศิริ เลขานุการภาค สนับสนุนและประสานงาน 

เอกสารเเนบ ::