ข่าวประชาสัมพันธ์


วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2562 ผวภ.ทนงศักดิ์ พงษ์ศรี และ อน.จงกลดี พงษ์ศรี เยี่ยมสโมสรโรตารีสี่แคว อย่างเป็นทางการ วันที่ 2019-11-04

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม ::

ภาค 3350 โรตารีสากล 
โดย นย.วาสนา เฉลิมพงษ์ ณ ห้องประชุม ร้านวิรัณย์ตา เบเกอรี่ & บิสโทร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ขอขอบคุณ
ผชภ.ณนน มากกมลธรรม
และ อน.พงษ์ศักดิ์ คันธศักดิ์ศิริ เลขานุการภาค สนับสนุนและประสานงาน 

เอกสารเเนบ ::