ข่าวประชาสัมพันธ์


วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2562 ผวภ.ทนงศักดิ์ พงษ์ศรี และ อน.จงกลดี พงษ์ศรี เยี่ยมสโมสรโรตารีเจ้าพระยานครสวรรค์อย่างเป็นทางการ วันที่ 2019-11-05

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม ::ภาค 3350 โรตารีสากล 
โดย นย.ดร.จักกฤช สิงห์ธนสาร ณ.ห้องประชุม ร้านวิรัณย์ตา เบเกอรี่ &บิสโทร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ขอขอบคุณ
ผชภ.ณภัทร สื่อสุนทรานนต์
และ อน.พงษ์ศักดิ์ คันธศักดิ์ศิริ เลขานุการภาค สนับสนุนและประสานงาน

เอกสารเเนบ ::