ข่าวประชาสัมพันธ์


วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2562 ผวภ.ทนงศักดิ์ พงษ์ศรี เยี่ยม สโมสรโรตารีกรุงเทพบางนาอย่างเป็นทางการ วันที่ 2019-11-05

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม ::ภาค 3350 โรตารีสากล 
โดย President Alan Su ณ.ห้องประชุม โรงแรมโนโวเทล บางนา

ขอขอบคุณ
AG Karen Kao
และ อน.พงษ์ศักดิ์ คันธศักดิ์ศิริ เลขานุการภาค สนับสนุนและประสานงาน

เอกสารเเนบ ::