ข่าวประชาสัมพันธ์


วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2562 ผวภ.ทนงศักดิ์ พงษ์ศรี และผู้นำภาค3350 PRID รศ.ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ PDG เจสัน ลิม ทีมโรแทเรียน สร.กรุงเทพเบญจสิริ ร่วมประชุมหารือการก่อตั้งสโมสรใหม่ ในประเทศเวียดนาม กับ ประธานโรตารีสากล Mark Daniel Maloney วันที่ 2019-12-04

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม ::

วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2562 
ผวภ.ทนงศักดิ์ พงษ์ศรี และผู้นำภาค3350 PRID รศ.ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์
PDG เจสัน ลิม
ทีมโรแทเรียน
สร.กรุงเทพเบญจสิริ
อน.สมชัย ธนสารศิลป์
อน.กิตติธนากร ชัยวัฒน์ศิริ และแอนน์
ร่วมประชุมหารือการก่อตั้งสโมสรใหม่ ในประเทศเวียดนาม
กับ ประธานโรตารีสากล Mark Daniel Maloney ณ.ห้องประชุม โรงแรม De L’Opeta Hanoi กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

เอกสารเเนบ ::