ข่าวประชาสัมพันธ์


วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2562 ผวภ.ทนงศักดิ์ พงษ์ศรี & อน.จงกลดี พงษ์ศรี ร่วมงาน 2019 YE Midyear Counseling & Country Fair ภาค 3350 โรตารีสากล ณ ห้องประชุมศูนย์โรตารีประเทศไทย ถนนอโศก กรุงเทพมหานคร วันที่ 2019-12-21

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม ::

 

ขอขอบคุณ
อผภ.ดร.ชัยรัตน์ ประเสริฐล้ำ และคณะอนุกรรมการการ YE ทุกท่าน

เอกสารเเนบ ::