ข่าวประชาสัมพันธ์


วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2562 ผวภ.ทนงศักดิ์ พงษ์ศรี & อน.จงกลดี พงษ์ศรี ร่วมงานฉลองครบรอบ 11 ปี แห่งการก่อตั้งสโมสรโรตารีเถาหยวน หลูจู ภาค 3502 เมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวัน วันที่ 2019-12-26

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม ::


โดย President Archi สโมสรคู่มิตร สโมสรโรตารีบึงกุ่ม ภาค3350 ประเทศไทย โดย นายกอภิเชษฐ์ อาการส

และสัมพันธภาพที่อบอุ่นกับ DG Lawyer แห่งภาค 3502 ประเทศไต้หวัน

เอกสารเเนบ ::