ข่าวประชาสัมพันธ์


เรียน ท่านนายกสโมสร ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค และคณะกรรมการภาค ทุกท่าน ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องสำคัญ วันที่ 2020-01-16

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม ::

หลายเรื่อง ดังนี้
1. เราผ่านการบริหารสโมสร มาแล้ว 6 เดือน มีหลายเรื่องหลายอย่างที่เราพยายามทำแต่ยังไม่สำเร็จ เช่น สมาชิกภาพ การบริจาคให้มูลนิธิโรตารี และโครงการบำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งเหลือเวลาอีกไม่ถึง 6 เดือน
2. ปัญหาและอุปสรรค ต่างๆ ที่จะต้องร่วมกันหารือและแก้ไข
3. การลงมติเพื่อเลือกผู้แทน COL และคณะกรรมการสรรหาฯ
4. การบรรลุเป้าหมายสโมสร เป้าหมายภาค และเป้าหมายโรตารีสากล
5. หลายเรื่องหลายอย่างที่ท่านควรจะทำแต่ยังไม่ได้ทำ 

วันและเวลาไม่เคยคอยใคร
ผมและทุกท่านเหลือเวลาทำงานอีก 154 วัน

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี
ผวภ.ทนงศักดิ์ พงษ์ศรี

เอกสารเเนบ ::