ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาครอบครัวโรตารี ภาค3350 เพื่อสร้างสัมพันธภาพและมิตรภาพ ระหว่างสมาชิกโรตารี ในภาค3350 ให้แน่นเฟ้น รู้รักสามัคคี ในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬา วิทยาลัยเทคโนโลยี พงษ์สวัสดิ์ นนทบุรี วันที่ 2020-01-30

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม ::

ขอความร่วมมือ นายกสโมสร ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค ทุกท่าน กระตุ้นเตือน เพื่อนๆ สมาชิกให้เข้าร่วมกิจกรรม ด้วยครับ เหลือเวลาเพียง 3 วัน

เรียน นายกสโมสรและผู้ช่วยผู้ว่าการภาค และมิตรโรแทเรียน ทุกท่าน

 

เอกสารเเนบ ::