ข่าวประชาสัมพันธ์


เรียน นายกสโมสร ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค และกรรมการภาค มิตรโรแทเรียน ทุกท่าน เสื้อรณรงค์ขจัดโปลิโอ ปีโรตารี เชื่อมสัมพันธ์โลก ยังเหลืออยู่จำนวนหนึ่ง วันที่ 2020-02-10

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม ::

 ท่านใด หรือสโมสรไหน ต้องการไปทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชน สามารถติดต่อซื้อได้ในราคาพิเศษ เพียง ตัวละ 200บาท

กรุณาติดต่อ
อน.ประสาร จิรชัยสกุล
อน.กนกเกตุ ดำรงตรงศิริ

เอกสารเเนบ ::