ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญมวลมิตรโรแทเรียนพร้อมครอบครัวเข้าร่วม การประชุมใหญ่ภาค ประจำปี 2563 วันที่ 21-22 มีนาคม 2563 โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา วันที่ 2020-02-12

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม ::

เรียน นายกสโมสร ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค กรรมการภาค และมิตรโรแทเรียน

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุมที่สำคัญที่สุดของการเป็นสมาชิกโรแทเรียน ทุกท่าน คือการประชุมใหญ่ประจำปี 2562-2563 ในวันที่ 21-22มีนาคม2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา เปิดลงทะเบียนในราคาพิเศษเพียง 2,000บาท จนถึงวันที่ 20กุมภาพันธ์นี้ ตามรายละเอียดแนบ

 

เอกสารเเนบ ::