ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวดี จากภาค3350 เราได้ทุนสนับสนุนจากมูลนิธิโรตารีสากล Disaster Response Grants เพื่อจัดทำหน้ากากผ้า 20,000ชิ้น แจกจ่ายคนในชุมชน วันที่ 2020-05-14

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม ::

 

ขอเชิญนายกสโมสร ทุกท่านทุกสโมสร มีความประสงค์จะขอรับหน้ากากผ้า   ไปทำแจกจ่ายผู้คนในชุมชน

กรุณายื่นจำนงไปยังเลขานุการภาค พงษ์ศักดิ์ คันธศักดิ์ศิริ ภายในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563

ขอขอบคุณ
อผภ เจสัน ลิม
อน.พงษ์ศักดิ์ คันธศักดิ์ศิริ
อน.ลิขิต ลิ้มรสรวย
อน.ยุพดี คีรี
อน.ดร.สลักจิต นพคุณ

เพื่อจัดทำหน้ากากผ้า 20,000ชิ้น แจกจ่ายคนในชุมชน

ขอเชิญนายกสโมสร ทุกท่านทุกสโมสร มีความประสงค์จะขอรับหน้ากากผ้า   ไปทำแจกจ่ายผู้คนในชุมชน

กรุณายื่นจำนงไปยังเลขานุการภาค พงษ์ศักดิ์ คันธศักดิ์ศิริ ภายในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563

ขอขอบคุณ
อผภ เจสัน ลิม
อน.พงษ์ศักดิ์ คันธศักดิ์ศิริ
อน.ลิขิต ลิ้มรสรวย
อน.ยุพดี คีรี
อน.ดร.สลักจิต นพคุณ

เอกสารเเนบ ::