ข่าวประชาสัมพันธ์


เรียน ท่านนายกรับเลือก ที่รัก หวังว่าทุกท่านและครอบครัวจะสบายดีและปลอดภัยจากโรคระบาดโควิท-19 วันที่ 2020-05-19

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม ::

 

ถึงแม้สถานการณ์ปัจจุบันดีขึ้นแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังและป้องกันอยู่  โรตารีสากลสนับสนุนให้เราร่วมมือกับภาครัฐและปฏิบัติตาม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการมารวมตัวกันเพื่อการประชุมหรือการอบรมสัมมนาเป็นเรื่องที่ไม่สามารถทำได้ในระยะเวลา2เดือนนี้  ดิฉันจึงได้เรียนปรึกษากับท่านประธานจัดงานและท่านประธานฝึกอบรมซึ่งได้ข้อสรุปดังนี้
1.การอบรมคกก.สโมสรปี2563-64 จะทำเป็นวิดีทัศน์เน้นเนื้อหาหลักของกรรมการสโมสรแต่ละตำแหน่ง  ส่งให้ท่านทางไปรษณ์ภายในต้นเดือน มิย.นี้  เพื่อนำไปหารือกับประธานฝึกอบรมสโมสร  ในการเผยแพร่หรือส่งต่อให้คณะกรรมการสโมสรของท่าน  จากนั้นในวันเสาร์ที่ 27 มิย.ดิฉันขอเชิญท่านและคณะกรรมการสโมสรประชุมผ่าน ZOOM เพื่อตอบคำถามที่มีหลังจากดูวิดีทัศน์นั้นแล้ว  โดยจะส่งรายละเอียดตามมาอีกครั้ง  สำหรับท่านที่ประชุมผ่าน ZOOM ไม่ได้ก็สามารถฝากคำถามในห้องไลน์ "116 ตะกร้าคำถาม.." นะค่ะ
2.งานสถาปนาคกก.สโมสรร่วม ไม่สามารถจัดงานได้ตามเหตุผลข้างต้น  ส่วนงานสถาปนาฯของสโมสร  หากสโมสรใดสามารถจัดงานได้โดยไม่ขัดต่อข้อบังคับของท้องที่นั้น  ดิฉันและท่านผวภ.ทนงศักดิ์ยินดีไปร่วมงานค่ะ  ขอท่านได้โปรดแจ้งมานะค่ะ

ขอให้พวกเรามีกำลังใจดีและมั่นคงในหน้าที่ที่ได้รับโอกาสจากสโมสรในการเป็นผู้นำในปี "โรตารี เปิดแนวทาง สร้างโอกาส"  เราทุกคนต้องปรับตัวเองและปรับการดำเนินงานของสโมสรให้ทันสถานการณ์  และแน่วแน่ในพันธกิจบำเพ็ญประโยชน์เพื่อพัฒนาเศรฐกิจและชุมชนเพราะเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งในภาวะหลังเหตุการณ์โรคระบาดค่ะ

ด้วยรักและห่วงใย
สมศรี เมฆธน
ผู้ว่าการภาค 3350 ปี2563-64

สำเนาเรียน : ผวภ.ทนงศักดิ์  พงษ์ศรี, ท่านเลขาภาค อน.พงษ์ศักดิ์ คันธศักดิ์ศิริ
                   ท่านประธานฝึกอบรมภาค ปี2563-64 อผภ.เกษมชัย นิธิวรรณกุล
                   ท่านประธานจัดงาน DTA ปี2563-64 อผภ.สุชาดา อิทธิจารุกุล
                   คกก.ภาค ปี2563-64

เอกสารเเนบ ::