ข่าวประชาสัมพันธ์


ชมไลฟ์สด..งานสถาปนาผู้ว่าการภาค ปี 2563-64 ภาค 3350 โรตารีสากล วันที่

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม ::

ขอเชิญมวลมิตรโรแทเรียนร่วมชมการถ่ายทอดสด
● เสาร์ที่ 27 มิย. 2563
● 13.00 – 15.00 น.
● ทาง Facebook Page : คุ้ยข่าว.ชาวโรตารี

Watch Live.. Installation of District Governor 2020-21 - D3350 RI
● Saturday, June 27, 2020
● 13.00-15.00 hrs.
● Live Streaming via Facebook Page คุ้ยข่าว.ชาวโรตารี
 
*เนื่องจากฝ่ายจัดงานฯ มีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ภาครัฐกำหนดไว้ ขออภัยที่ไม่สามารถต้อนรับท่าน ณ สถานที่จัดงานได้ คณะกรรมการจัดงาน จึงได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดตลอดทั้งงาน ผ่าน Facebook Page

*To comply with the Government’s Covid-19 control measures, the Organizing Committee regrets not being able to accommodate your attendance at the venue. Live streaming via Facebook Page is nevertheless available during the entire program.

เอกสารเเนบ ::