ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานสรุปสถิติการใช้งานและอัพเดทข้อมูลเวปไซด์แต่ละสโมสรในเวปไซด์ภาค www.rotary3350.net ประจำปี 2562-63 จำนวน 113 สโมสร วันที่ 2020-07-01

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม ::

 สรุปได้ดังนี้ 
A : สโมสรโรตารีที่อัพเดทเอง/ข้อมูลอัพเดท จำนวน 84 สโมสร
B : สโมสรโรตารีที่ส่งข้อมูลให้ทางบริษัทอัพเดทให้ จำนวน 0 สโมสร
D : สโมสรโรตารีที่ติดต่อไม่ได้/ยังไม่อัพเดท จำนวน 29 สโมสร
..........
สโมสรที่เข้าอัพเดทมากที่สุด ได้แก่ 
อันดับ 1 คือ สร.กท.รัตนโกสินทร์ 221 ครั้ง 
อันดับ 2 คือ สร.พระโขนง 182 ครั้ง
อันดับ 3 คือ สร.ราชเทวี 88 ครั้ง
อันดับ 4 คือ สร.บางรัก 67 ครั้ง
อันดับ 5 คือ สร.ธนบุรี 58 ครั้ง
อันดับ 6 คือ สร.ยานนาวา 55 ครั้ง
...........
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
http://m.rotary3350.net/clubs-update 

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

อน.ลิขิต ลิ้มรสรวย
ประธานอนุกรรมการเวปไซด์ภาค 3350 โรตารีสากล
ประจำปี 2562-63

เอกสารเเนบ ::