ข่าวประชาสัมพันธ์


วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ.2562 ผวภ.ทนงศักดิ์ พงษ์ศรี เยี่ยมสโมสรโรตารีรังสิตอย่างเป็นทางการ วันที่ 2019-09-05

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม ::

โดย นย.องอาจ ตันรัตนวงศ์ ณ.ห้องประชุม ร้านอาหารนิตยา ไก่ย่าง รังสิต กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณ ผชภ.ประดิษฐ์ อ่อนรักษ์ และ อน.พงษ์ศักดิ์ คันธศักดิ์ศิริ เลขานุการภาค สนับสนุนและประสานงาน

เอกสารเเนบ ::