ข่าวประชาสัมพันธ์


วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 อดีตกรรมการบริหารโรตารีสากล รศ.ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ ผวภ.ทนงศักดิ์ พงษ์ศรี และ อน.จงกลดี พงษ์ศรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ วันที่ 2019-09-16

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม ::

พลเอกพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ผู้ทรงก่อกำเนิดเหล่าทหารสื่อสารและทรงก่อตั้งสโมสรโรตารีแห่งแรกในประเทศไทย ณ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ✨17 กันยายน พ.ศ. 2473 ทรงมีพระราชดำริเห็นชอบในอุดมการณ์ของโรตารี จึงได้รับการก่อตั้งสโมสรโรตารีแห่งแรกในประเทศไทยขึ้น เรียกชื่อว่า "สโมสรโรตารีกรุงเทพ" มีสมาชิกก่อตั้งรวม 69 ท่าน ซึ่งมีสัญชาติต่างๆ อยู่ถึง 15 ชาติด้วยกัน โดยมีพระยามโนปกรณ์นิติธาดานายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทยเป็นสมาชิกก่อตั้งท่านหนึ่ง การประชุมก่อตั้งได้จัดทำขึ้น ณ พระราชวังพญาไท (ปัจจุบันคือ โรงพยาบาลพระมงกุฎฯ ถนนราชวิถี กรุงเทพมหานคร) โดยเสด็จในกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ได้ทรงรับเป็นนายกก่อตั้งสโมสร

เอกสารเเนบ ::