ข่าวประชาสัมพันธ์


วันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2562 ผวภ.ทนงศักดิ์ พงษ์ศรี เยี่ยมสโมสรโรตารีทองหล่อ-เอกมัยอย่างเป็นทางการ วันที่ 2019-09-16

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม ::

โดย นย.มานิตย์ ชฎาชัยวิวัฒน์ ณ.ห้องประชุม โรงเรียนบางกอกเพล็พ กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณ ผชภ.สุนิสา จิตเพียรธรรม และ อน.พงษ์ศักดิ์ คันธศักดิ์ศิริ เลขานุการภาค สนับสนุนและประสานงาน

เอกสารเเนบ ::