ข่าวประชาสัมพันธ์


วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2562 ผวภ.ทนงศักดิ์ พงษ์ศรี เยี่ยมสโมสรโรตารีนครนนทบุรีอย่างเป็นทางการ วันที่ 2019-09-20

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม ::

โดย นย.สมศรี วิริโยสุทธิกุล ณ.ห้องประชุม ศูนย์กีฬา ทีเอสอาร์ จังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ ผชภ.ประดิษฐ์ อ่อนรักษ์ และ อน.พงษ์ศักดิ์ คันธศักดิ์ศิริ เลขานุการภาค สนับสนุนและประสานงาน

เอกสารเเนบ ::