ข่าวประชาสัมพันธ์


25 กันยายน 2562 ผวภ.ทนงศักดิ์ พงษ์ศรี ผู้ว่าการภาค 3350 โรตารีสากล มอบหมายให้ อน.ลิขิต ลิ้มรสรวย ประธานคณะกรรมการบริการชุมชนภาค 3350 โรตารีสากล เป็นผู้แทนผู้ว่าการภาค 3350 พร้อมด้วย อน.ชวนณภัค ศิริณภัค สร.ศรีธรรมาโศกราช ภาค 3330 เจ้าของลิขสิทธิ์ Software วันที่ 2019-09-25

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม ::

ผชภ.ดร.สุมาลัย กรองแก้ว สร.ลาดพร้าว อน.สายฝน พงศ์ฑีฆายุ สร.กท.รัตนโกสินทร์ ประธานชุมชนโรตารี RCC โรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา และ RCC กรุงเทพรัตนโกสินทร์ ทำพิธีส่งมอบระบบปฏิบัติการ Software Rotary Time Bank (เฟส 1 ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Mou เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562) ให้แก่กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี นางไพรวรรณ พลวัน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานรับมอบ พร้อมด้วยเลขานุการกรม ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกล่าวขอบคุณโรตารีภาค 3350 และสโมสรโรตารีในประเทศไทยที่มีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการธนาคารเวลาและโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุจะนำระบบปฏิบัติการที่มอบให้ไปทดลองใช้ในพื้นที่นำร่อง 55 พื้นที่ทั่วประเทศ และจะได้มีการเรียนเชิญผู้แทน Rotary มาร่วมพัฒนาระบบปฏิบัติการซอฟต์แวร์ เฟส 2 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของทางราชการผู้แทนจากหน่วยงานและคณะทำงานโครงการธนาคารเวลาต่อไป พร้อมกันนี้ อน.ลิขิต ลิ้มรสรวย ประธานคณะกรรมการบริการชุมชนภาค 3350 โรตารีสากล ได้เป็นผู้แทนท่านผู้ว่าการภาคมอบของที่ระลึกแสดงความขอบคุณในโอกาสที่ท่านอธิบดีจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายนนี้ ณ ห้องรับรอง ชั้น 20 กรมกิจการผู้สูงอายุ

เอกสารเเนบ ::