ข่าวประชาสัมพันธ์


สร.กท.รัตนฺโกสินทร์มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ช่วยเหลือผู้ป่วยพิการยากไร้ชุมชนบ้านพักรถไฟ เขตยานนาวา (View:1187) วันที่ 03/07/2019

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. สโมสรโรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์มอบหมายให้ นางสาวศิริลักษณ์ ศรีสล่าง เจ้าหน้าที่สโมสรฯ เป็นผู้แทนมอบผู้อ้อมผู้ใหญ่ให้แก่คุณยายนวน หอมสันเทียะ ผู้ป่วยพิการยากไร้ในชุมชนบ้านพักรถไฟ ถนนเชื้อเพลิง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร