ข่าวประชาสัมพันธ์


25 กรกฎาคม 2562 สร.ราชเทวี เปิดประชุม เคาะฆ้องครั้งแรก (View:1213) วันที่ 10/07/2019

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม

25-7-62   สร.ราชเทวี เปิดประชุม เคาะฆ้องครั้งแรก นำโดย นย.วรจักร ณ เชียงตุง ร่วมกับคณะกรรมการสโมสร ปีบริหาร 2562-2563   ณ สโมสรอาจารย์จุฬาฯ อาคารจุลจักรพงศ์ ชั้น 2  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย