ข่าวประชาสัมพันธ์


การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) เวปไซด์สโมสรในเวปไซด์ภาค (View:1286) วันที่ 11/07/2019

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม

คณะอนุกรรมการเวปไซด์ภาค 3350 กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) ประจำเวปไซด์สโมสร ในเวปไซด์ภาค Rotary3350 โดยกำหนดจัดอบรม 1 รุ่น (ไม่เกิน 40 คน) ในวันเสาร์ที่ 24 สิหงาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดช่องนนทรี ถนนนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร โดยไม่เก็บค่าลงทะเบียน ผู้สนใจและผู้ดูแลระบบเวปไซด์สโมสรที่สนใจ โปรดติดตามข่าวรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการสมัครลงทะเบียนได้ เร็ว ๆ นี้ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ ขอขอบพระคุณ

อน.ลิขิต ลิ้มรสรวย
ประธานอนุกรรมการเวปไซด์ภาค 3350 โรตารีสากล