ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 12 ก.ค. 62 นายกธัญมน แสงอรุณฉาย สโมสรโรตารีพระนารายณ์ลพบุรีและสมาชิกร่วมวางพวงมาลาสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนื่องในวันสวรรคต (View:144) วันที่ 15/07/2019

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม