ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญมวลมิตรโรแทเรียน และแขกผู้มีเกียรติ ทุกท่าน ร่วมการประชุมประจำสัปดาห์ สโมรโรตารีบางรัก วันพฤหัสบดีที่ 15 ส.ค. 62 (View:1217) วันที่ 09/08/2019

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม