ข่าวประชาสัมพันธ์


25-8-62 สร.ราชเทวี ร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการผู้ดูแลระบบ (Admin) เวปไซด์สโมสร (View:1993) วันที่ 25/08/2019

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม

25-8-62  สมาชิกฯ สร.ราชเทวี ร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) เวปไซด์สโมสร และฝึกปฎิบัติการใช้งานเวปไซด์ภาค  ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ  โดย อน.ลิขิต ลิ้มรสรวย ประธานอนุกรรมการเว็ปไซด์ภาค 3350 โรตารีสากล ประจำปี 2562-63