ข่าวประชาสัมพันธ์


สโมสรโรตารีกรุงเทพพัฒนาการ ขอเรียนเชิญมวลมิตรโรทาเรียนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “พิสูจน์ศาสตร์ตัวเลขกับ อ. นิติกฤตย์ (View:1892) วันที่ 05/09/2019

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม

 

ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์นิติกฤตย์  กิตติศรีวรนันท์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์พลังตัวเลข  เป็นวิทยากรประจำสัปดาห์

ณ โรงแรม ฮิป ถนนรัชดาภิเษก 
ในวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562
เวลา 18.00 - 20.30  น.

จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในครั้งนี้ค่ะ

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี
นย. นุชชนัญ เกษจันทร์ทิวา