ข่าวประชาสัมพันธ์


สมาชิกโรตารียานนาวาตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลอ่างทอง (View:904) วันที่ 11/09/2019

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม

วันพุธที่ 12 กันยายน 2562 นายกวินัย รัตนศิริวิไลพร้อมสมาชิกสโมสรโรตารียานนาวาตรวจเยี่ยมตามโครงการ GG รถพยาบาลฉุนเฉินเพื่อผู้ป่วยสูงวัยในชุมชน​ ณ โรงพยาบาลอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง